PHÒNG KHÁM NGOẠI KHOA 35

Benh Tri 35

Điều trị: bệnh trĩ ( tiêm xơ,thắt vòng cao su,phẫu thuật) – nam học( cắt bao quy đầu,nong hẹp bao quy đầu trẻ em) – u phần mềm- u vú- chỉnh sửa vùng kín,sẹo xấu- bệnh hậu môn trực tràng

Treatment: hemorrhoids (injection of sclerotherapy, rubber band ligation, surgery) – male studies (circumcision, circumcision in children) – soft tissue tumors – breast tumors – correction of private areas, bad scars – anorectal disease
PHONG KHAM 35 - Benh Tri 35